Konsultacje projektu decyzji dla UPC Polska Sp. z o.o.

9 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął ponowne konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska Sp. z o.o. do nieruchomości położonych we Wrocławiu, obejmujących działki ewidencyjne o nr 61/5 i 61/6 z obrębu 0035 Maślice, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1) wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynkach,
2) doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynków,
3) korzystania z energii elektrycznej.
 
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.65.2018”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 09.01.2019 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2019 15:14