Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla @Alfanet Marcin Małolepszy

2 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla @Alfanet Marcin Małolepszy, do nieruchomości i budynków położonych w Działoszynie, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji  Alfanet jest uprawniona do:
1)    doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
2)    wykonania światłowodowej  instalacji telekomunikacyjnej w budynkach,
3)    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza oraz instalacji telekomunikacyjnej znajdującej się w budynkach.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.143.2017”.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 02.07.2018 15:05