Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
07.12.2018 10:15 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji