Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla CITIVI sp. z o.o.

10 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla CITIVI sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Poznaniu i posadowionych na nich budynków, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1) wykonania instalacji telekomunikacyjnych w jednym budynku w technologii światłowodowej,
2) wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Jednocześnie projekt zakłada odmowę dostępu do części nieruchomości oraz posadowionych na nich budynków, polegającego na umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnych wykorzystujących kable światłowodowe.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.129.2016”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 10.07.2018 12:30