Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla CITYNET Marcin Sobala - Piotr Misiuda

4 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje sprawie ustalenia warunków dostępu dla CITYNET Marcin Sobala - Piotr Misiuda do nieruchomości i budynków w Rzeszowie położonych w obrębie ewidencyjnym 221- Rzeszów-Słocina, oznaczonych jako działki nr 589/3 i 588/7, wchodzących w skład przedsięwzięcia deweloperskiego „Osiedle Wieniawskiego etap III”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji CITYNET Marcin Sobala - Piotr Misiuda jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnych i przyłączy telekomunikacyjnych, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynkach.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.79.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak-Wesołowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 04.02.2022 13:05