Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Czest.tv sp. z o. o.

2 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Czest.tv sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie do nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Ossowskiego 34, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

Konsultacje potrwają 30 dni.

Konsultowany projekt dotyczy sprawy, która została już rozstrzygnięta decyzją Prezesa UKE z 31 lipca 2020 r. Z uwagi na to, że po wydaniu tej decyzji wyszły na jaw nieznane wcześniej Prezesowi UKE, a istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, konieczne stało się uchylenie decyzji i ponowne rozstrzygnięcie sprawy.

Zgodnie z projektem nowej decyzji Operator jest uprawniony do:
1) wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku  w technologii światłowodowej,
2) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Projekt decyzji zakłada także odmowę wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku w technologii miedzianej za pomocą kabli parowych symetrycznych UTP, co najmniej kat. 5.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.137.2018”.  

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 02.04.2021 12:00