Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Euronet Norbert Saniewski Sp. J.

25 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Euronet Norbert Saniewski Sp. J. z siedzibą w Kleosinie do nieruchomości w Białymstoku należącej do Apartamenty Koncertowe sp. z o.o. sp. k., w tym do wybudowanych na niej bądź obecnie będących w budowie budynków.
Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Euronet Norbert Saniewski Sp. J. jest uprawniona do:

1)     wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynkach,
2)     doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.27.2018”.
Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 25.05.2018 13:05
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 13:21