Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Euronet Norbert Saniewski sp. j.

22 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Euronet Norbert Saniewski sp. j. do nieruchomości w Białymstoku przy ul. Lipowej, w tym do wybudowanego na niej bądź obecnie będącego w budowie budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Euronet Norbert Saniewski sp.j. jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.58.2019”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 

http://www.uke.gov.pl/dostepnosc/zasady-publikacji,2.html

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Teresa Suska
Data publikacji: 22.07.2019 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2019 13:17