Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla FOX-IT Krzysztof Lis

8 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla FOX-IT Krzysztof Lis do nieruchomości położonych w Malczycach, w tym do posadowionych na nich budynkach przy ul. Łąkowej 2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c oraz ul. Klonowej 2a, 2b, 2c, 2d, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach. 

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1) wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynków,
2) wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynków,
3) utrzymywania, eksploatowania, konserwowania, remontowania i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.186.2017.  
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 08.06.2018 15:30
Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2018 15:40