Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski spółka jawna

10 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zmiany decyzji Prezesa UKE z dnia 8 czerwca 2017 r. o numerze DHRT.WWM.6174.2.2016.37, wydanej w sprawie o sygnaturze DRI-ZWZ-6175-5/13, ustalającej warunki dostępu w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski spółka jawna do infrastruktury technicznej Tauron Dystrybucja S.A. położonej w miejscowości Rozkochów, Dobieszowice.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WIT.6174.9.2022”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 10.01.2023 10:25