Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski spółka jawna

W dniu 27 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zmiany umowy nr UP/TNT/NMD/2020/14245 o udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej zawartej w dniu 12 sierpnia 2020 r., regulującej zasady korzystania przez G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski spółka jawna z infrastruktury technicznej, tj. słupów oświetleniowych Tauron Nowe Technologie spółka akcyjna, zgodnie z treścią wskazaną we Wniosku,

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WIT.6174.21.2022”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 27.01.2023 12:50