Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Gannet Guard Systems ws. rezerwacji częstotliwości

10 grudnia 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz Gannet Guard Systems z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresów 169,7375-169,7625 MHz oraz 169,7875-169,8000 MHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości z dnia 24 maja 2010 r. nr RRL/A/A/0081/10, zmienionej decyzją Prezesa UKE z dnia 15 czerwca 2011 r. nr RRL/A/F/014/2011, na kolejny okres (dalej „projekt decyzji”).

Konsultacje potrwają 30 dni od dnia ogłoszenia postępowania konsultacyjnego. Przedmiotem postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji opublikowany w pliku załączonym poniżej.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska i opinii do projektu decyzji, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godz. 8:15-16:15, w formie pisemnej, z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące projektu decyzji dokonującej rezerwacji częstotliwości z zakresów częstotliwości 169,7375-169,7625 MHz oraz 169,7875-169,8000 MHz na kolejny okres”.
Jednocześnie prosimy o dodatkowe przesłanie stanowiska, w wersji elektronicznej, na adres: .

Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:
1)    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
2)    na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.12.2019 15:55
Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2019 15:59