Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Giga Komputer

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Ilony Skupień prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą GIGA KOMPUTER Ilona Skupień do infrastruktury technicznej PGE Dystrybucja S.A. w postaci słupów elektroenergetycznych niskiego napięcia zlokalizowanych w gminach Tczów, Lipsko i Zwoleń oraz w Pionkach.

Zgodnie z projektem decyzji, Ilona Skupień prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GIGA KOMPUTER Ilona Skupień jest uprawniona do:

  1. wykonania infrastruktury telekomunikacyjnej na słupach elektroenergetycznych poprzez podwieszenie światłowodowych kabli telekomunikacyjnych z osprzętem towarzyszącym (m.in. uchwyty mocujące, mufy nasłupowe, stelaże zapasu kabla) pod linią elektroenergetyczną napowietrzną niskiego napięcia,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii infrastruktury telekomunikacyjnej podwieszonej na słupach elektroenergetycznych.

Projekt decyzji dotyczy dostępu do słupów elektroenergetycznych w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej.  Rozstrzygnięcie powinno  korzystnie wpłynąć na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej oraz zmniejszenie kosztów nowych robót inżynieryjno-budowlanych.

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją 189.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 08.12.2017 16:15
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2018 15:07