Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla gminy Miasto Dębica

23 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie przez gminę miasto Dębica usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji, gmina miasto Dębica może świadczyć bezpłatną usługę dostępu do Internetu w zakresie realizowanego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”:

  1. 35 gospodarstwom domowym,
  2. 27 jednostkom organizacyjnym podległym gminie miasto Dębica.

Warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu są zgodne z ww. projektem.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWS.6003.21.2017”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 23.03.2018 11:25
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2018 14:17