Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla gminy Myszków

Zgodnie z projektem decyzji, gmina Myszków może świadczyć bezpłatną usługę dostępu do Internetu 100 gospodarstwom domowym w zakresie realizowanego projektu „Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Myszków dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WPS.6003.1.2017”.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 14.02.2018 15:35