Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla gminy Niepołomnice

Zgodnie z projektem decyzji, gmina Niepołomice może świadczyć bezpłatną usługę dostępu do Internetu w zakresie realizowanego projektu „e-Niepołomice”:

  1. 33 gospodarstwom domowym,
  2. 42 jednostkom organizacyjnym podległym gminie Niepołomice.

Warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu są zgodne z ww. projektem.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWS.6003.19.2017”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 04.01.2018 10:05
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2018 15:18