Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Haliny Smagowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. Neo-Trix

18 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie warunków dostępu Haliny Smagowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. „Neo-Trix” Halina Smagowska do nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ul. Roździeńskiego 9 i 9A, w tym do posadowionych na niej budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Halina Smagowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. „Neo-Trix” Halina Smagowska jest uprawniona do:

1.     doprowadzenia światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,

2.     utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt przewiduje również odmowę ustalenia warunków dostępu do nieruchomości i budynków w zakresie umożliwienia wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w budynkach.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.11.2023”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres:  Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 18.07.2023 13:05