Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla HomeNet Technologies sp. z o.o.

15 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla HomeNet Technologies sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej na działkach nr 1181/16 i nr 1181/15, obręb 0017 Bojary, w tym do posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach, w części nierozstrzygniętej w decyzji Prezesa UKE z dnia 18 października 2022 r. nr DR.WWM.6171.24.2022.28.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji HomeNet Technologies sp. z o.o. jest uprawniona do:

  1. wykorzystania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  2. korzystania z punków styku w budynkach,
  3. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-2.

 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.24.2022”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 15.11.2022 10:15