Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla HomeNet Technologies sp. z o.o.

27 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla HomeNet Technologies sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonych w miejscowości Horodniany nr 14B, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji HomeNet Technologies sp. z o.o. jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. wykorzystania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  3. wykorzystania punktu styku w budynku,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.21.2022”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres:  Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 27.02.2023 09:45
Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2023 09:51