Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Hor.Net Polska sp. z o.o.

10 stycznia 2020 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Hor.Net Polska sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonego w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 53A i 53B, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.
Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1) doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku;
2) korzystania z punktu styku w budynku;
3) eksploatacji instalacji telekomunikacyjnej budynku;
4) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład przyłącza.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.98.2018”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.01.2020 10:05
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2020 10:08