Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla INEA S.A.

12 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków na jakich Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o zapewni firmie INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu dostęp do nieruchomości położonej w miejscowości Jarocin, w tym do budynków posadowionych na nieruchomości przy ul. Parowozownia 1a i 1c, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach. 

Konsultacje potrwają 30 dni.
Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1) wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków w technologii światłowodowej,
2) wykonania przyłączy telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.11.2019”.  

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Edyta Lange-Jończyk
Data publikacji: 12.04.2019 09:15
Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2019 09:44