Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Itekom sp. z o.o.

24 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Itekom sp. z o . o. do nieruchomości położonej w Kiełczowie nieruchomości przy ul. Zielonej, działka nr 335/12, obręb Kiełczów, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.
Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Itekom sp. z o.o. jest uprawniona do:

  1. doprowadzenia radiowego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. korzystania z punktu styku w budynku,
  3. utrzymywania, eksploatowania, konserwowania, remontowania i usuwani awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.43.2017”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej tronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 24.07.2018 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 14:04