Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Janusz Kaczmarczyk K2 MEDIA

11 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zmiany umowy nr OD-2020/UP/TD/KROME/05938 z dnia 23 kwietnia 2020 r., regulującej zasady korzystania z infrastruktury technicznej w postaci podbudowy słupowej napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia, zawartej pomiędzy Janusz Kaczmarczyk K2 MEDIA a Tauron Dystrybucja S.A.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WIT.6174.22.2022”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 11.01.2023 11:45