Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

24 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w miejscowości Porosły-Kolonia przy ul. Owocowej na działce nr 2/2, podzielonej na działki nr: 2/44, 2/49, 2/51, 2/53, 2/55, 2/56, 2/57, 2/58, 2/59, 2/60, 2/61, 2/62, 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/74 i 2/75, w tym do wznoszonych na niej budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Szeregowa Ow­ocowa”, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Koba sp. z o.o. jest uprawniona do:

1) wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,

2) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy telekomunikacyjnych budynków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,

3) wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-2.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.39.2023”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres:sekretariat.dr // uke.gov.pl"> Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.02.2023 10:10