Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
24.02.2023 10:10 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji