Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

24 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Wasilkowie przy ul. Nadawki, na działkach nr 1289/4, 1289/5 i 1289/17 w obrębie ewidencyjnym 0013 Wasilków, w tym do wznoszonych na niej budynków jednorodzinnych,  w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Koba sp. z o.o. jest uprawniona do:

1) wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej

2) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład przyłączy telekomunikacyjnych, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,

3) wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-2.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.105.2022”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres:  Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dagmara Rydz
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.02.2023 13:55