Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku  

28 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ws. ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku w obrębie ewidencyjnym nr 0021–Dojlidy, obejmującej działki nr 251/33, 251/35, 251/36 i 251/37, w tym do posadowionego na nieruchomości lub będącego w budowie budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji. 
 

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Koba sp. z o.o. jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynku,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego i instalacji telekomunikacyjnej w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku,
  4. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-3.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

 

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.116.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak-Wesołowska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 28.03.2022 15:25