Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

16 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości (dalej „Nieruchomość”) i budynku (dalej „Budynek”) przy ul. 3-go Maja 34 w Przemyślu.

Zgodnie z projektem decyzji MyTelecom sp. z o.o.  jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do Budynku w szczególności poprzez doprowadzenie do punktu styku linii kablowej światłowodowej,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego, o którym mowa w pkt 1, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  3. wstępu lub wjazdu na teren Nieruchomości i do Budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-2.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.263.2017”.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 16.01.2018 10:45
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2018 15:20