Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o. o.

5 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Katynia 8a w Przemyślu, w tym do posadowionego na niej budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji MyTelecom jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. utrzymywania, eksploatowania, konserwowania, remontowania i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego. 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.295.2017”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 05.03.2018 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2018 07:35