Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla NASZASIEC.NET KRAKÓW DAMIAN MURZYNOWSKI

6 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla NASZASIEC.NET KRAKÓW DAMIAN MURZYNOWSKI do nieruchomości położonych przy ul. Piasta Kołodzieja, obejmujących działki ewidencyjne o nr 109/8 i 362/6, obręb 1, w Krakowie, w tym do obecnie będących w budowie budynków.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji, Operator jest uprawniony do:
1) wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do Budynków,
2) wykonania instalacji telekomunikacyjnych Budynków,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.162.2018”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 06.08.2019 15:25