Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla NETFALA Mariusz Chmielewski

10 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Mariusza Chmielewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NETFALA Mariusz Chmielewski do  nieruchomości w Ożarowie Mazowieckim, w tym do wznoszonych budynków oznaczonych literami C i D, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach. Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji, NETFALA Mariusz Chmielewski jest uprawniona do:
1) wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
2) korzystania z punktów styku w budynkach,
3) wykorzystywania istniejących instalacji telekomunikacyjnych w budynkach,
4) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy telekomunikacyjnych, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynkach.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.150.2019”.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres:
Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie .

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.01.2020 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2020 13:54