Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Nowatel sp. z o.o.

29 września br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Nowatel sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Dolnej, składającej się z działki nr 9/8, w tym do posadowionych lub wznoszonych na nieruchomości budynków w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Nowatel sp. z o.o. jest uprawniona do dostępu do nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Dolnej, składającej się z działki nr 9/8 i posadowionych lub wznoszonych na nieruchomości budynków poprzez:

  1. wykorzystywanie istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  2. korzystanie z istniejących w budynkach punktów styku,
  3. doprowadzenie do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych aż do punktów styku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.45.2022”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać  na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.09.2022 08:05
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2022 08:09