Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
29.09.2022 08:09 Wojciech Gunia modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Nowatel sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
29.09.2022 08:05 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Nowatel sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji