Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE w sprawnie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem przez Prezesa UKE decyzji z dnia 23 czerwca 2017 r. nr DHRT.WORK.6082.9.2016.114 zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie.

Projekt konsultowanej decyzji przewiduje częściowe uchylenie decyzji z dnia 23 czerwca 2017 r. oraz ponowne merytoryczne rozstrzygnięcie co do istoty w uchylonym zakresie. Projekt decyzji m.in. usprawnia proces zamawiania Usługi Kolokacji oraz aktualizuje opłaty.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska w konsultacjach zapraszamy do składania stanowisk w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego w miejscu oraz formie podanych w obwieszczeniu o konsultacjach.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją 185.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 04.12.2017 16:25
Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2018 10:49