Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

13 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonych w Krakowie, zarządzanych przez Tomasza Grenia prowadzącego działalność pod firmą Nieruchomości Zarządzanie i Administrowanie Tomasz Greń z siedzibą w Krakowie, w tym do posadowionych na nich budynków.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Orange Polska S.A. jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych. 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.40.2017”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 13.04.2018 11:25
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2018 15:00