Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

20 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji częściowej w sprawie ustalenia warunków dostępu Orange Polska S.A. do nieruchomości położonej w Krakowie, w tym do posadowionych na niej budynków stanowiących własność Bakalion sp. z o.o., w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1.    doprowadzenia światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
2.    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy telekomunikacyjnych.

Ponadto projekt zakłada odmowę uwzględnienia wniosku Operatora w zakresie umożliwienia mu wykonania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach, w których już znajdują się dostępne i odpowiadające zapotrzebowaniu Operatora instalacje.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji częściowej w sprawie DHRT.WWM.6171.111.2017”. 

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 20.06.2018 10:35