Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Organowej 3, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości.

Zgodnie z projektem decyzji Orange jest uprawniona do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej Budynku i przyłącza telekomunikacyjnego,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej Budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego.

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją 187.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 06.12.2017 16:20
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2018 15:06