Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 18, 26, 28, ul. Żeromskiego 29, 44, 46, ul. Prostej 31, 39, ul. Tarnowskiej 8, 12, zarządzanych przez Spółdzielnię Budowlano – Mieszkaniową im. Prof. Jana Czarnockiego z siedzibą w Kielcach, w tym do posadowionych na tych nieruchomościach budynków.

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki, na podstawie których Orange Polska S.A. może wykonać w technologii FTTH instalacje telekomunikacyjne budynków oraz doprowadzić do nich przyłącza telekomunikacyjne.
Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. Wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  2. Wykonania przyłączy telekomunikacyjnych,
  3. Utrzymywania, eksploatacji, konserwowania, remontowania i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 181.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 22.11.2017 16:20
Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2018 10:48