Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

W dniu 1 sierpnia 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości i budynków położonych w Krakowie zarządzanych przez Rafała Augustyna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rafał Augustyn Albion, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach oraz umarzającej postępowanie w części.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków;
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków;
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy i instalacji telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.248.2016”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 01.08.2018 13:00