Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Pana Jarosława Pawła Krzymin

W dniu 29 października 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Jarosława Pawła Krzymin prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JPK Jarosław Paweł Krzymin do nieruchomości i budynku położonego w Rotmance przy ul. Piłsudskiego 1A, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku;
2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku;
3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza i instalacji telekomunikacyjnej.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.165.2017”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.10.2018 13:35