Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla PC Service s.c. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

28 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla PC Service s.c. do nieruchomości położonej w Skarszewach przy ul. Gdańskiej, w tym do wznoszonych na niej budynków wielorodzinnych, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji PC Service s.c. jest uprawniona do:

1) wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,

2) wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków w technologii światłowodowej,

3) korzystania z punktów styku w budynkach,

4) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy i instalacji telekomunikacyjnych budynków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,

5) wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-4.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.117.2022”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres:sekretariat.dr // uke.gov.pl"> Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 28.02.2023 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2023 12:28