Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
16.06.2021 10:00 Przemysław Poznański publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji