Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla PSSK sp. z o.o.

26 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla PSSK sp. z o.o. do nieruchomości położonej we Wrocławiu przy pl. Nowy Targ 18, w celu zapewnienia telekomunikacji w Budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji przedsiębiorca telekomunikacyjny PSSK sp. z o.o. jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada również odmowę w zakresie wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.124.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 26.11.2021 08:55