Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla RES.PL Kosiorowski, Wiśniowski sp. j.

22 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla RES.PL Kosiorowski, Wiśniowski sp. j. do nieruchomości, w tym budynków, położonych przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.

Konsultacje potrwają 30 dni.

 

Zgodnie z projektem decyzji RES.PL Kosiorowski, Wiśniowski sp. j. jest uprawniona do:

 

1)     wykonania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach

2)     wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków poprzez doprowadzenie do punktów styku w budynkach linii kablowych światłowodowych

3)     korzystania z punktów styku w budynkach

4)     utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych,

5)     wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-4.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.108.2022”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr // uke.gov.pl"> Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dagmara Rydz
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 22.03.2023 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2023 13:30