Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Sat-Mont-Service

5 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk sp. j. z siedzibą w Szczecinie do 16 nieruchomości położonych w Szczecinie, w tym do posadowionych na nich budynków. Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Spółka jest uprawniona do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku z kabli koncentrycznych,
  2. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego, w szczególności poprzez doprowadzenie do punktu styku linii kablowych światłowodowych,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego do budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.105.2016”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 05.01.2018 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2018 10:53