Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
28.12.2022 13:45 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Shentel sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji