Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Sileman sp. z o. o.

9 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji zastępującej umowę o dostępie dla Sileman do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnej Adriana Ludygi prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Protonet” Adrian Ludyga z siedzibą w Piekarach Śląskich wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Przedmiotem decyzji jest określenie warunków zapewnienia przez Protonet dostępu na rzecz Sileman do sieci oraz infrastruktury Protonet w celu świadczenia przez Sileman publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WPS.6080.1.2016.”

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 09.05.2018 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2018 07:04