Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla SILEMAN SP. Z O.O.

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie wydania decyzji zastępującej umowę o dostępie dla Sileman sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnej Adriana Ludygi prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Protonet” Adrian Ludyga.

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki, na podstawie których Sileman może uzyskać dostęp telekomunikacyjny do sieci Protonet zrealizowanej ze wsparciem środków publicznych (w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Dostęp telekomunikacyjny będzie zapewniony w postaci dostępu do lokalnej pętli abonenckiej.

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 188.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 07.12.2017 11:55
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2018 15:06