Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Sileman sp. z o.o.

31 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Sileman sp. z o.o.
do nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 122, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.
Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1) wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
2) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego.

Jednocześnie projekt decyzji zakłada odmowę Sileman dostępu do budynku, w celu wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej oraz wykorzystywania istniejącej się w budynku instalacji telekomunikacyjnej i punktu styku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.47.2018.”

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 31.01.2019 11:35
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2019 11:38