Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware sp. z o.o.

28 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Skyware sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej, w tym do wznoszonego na tej nieruchomości budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1. wykorzystywania istniejącej światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku,
2. wykonania światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku aż do punktu styku oraz korzystania z punktu styku,
3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.122.2019”.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie http://www.uke.gov.pl/dostepnosc/zasady-publikacji,2.html

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 28.07.2020 10:55